داروگ

خشک آمد کشتگاه من

در جوار کشت همسایه .

گر چه می گویند :«می گریند روی ساحل نزدیک

سوگواران در میان سوگواران .»

قاصد روزان ابری ، داروگ ! کی می رسد باران ؟

 

بر بساطی که بساطی نیست

           در درون کومه ی تاریک من که ذره ای با آن نشاطی نیست

           و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می ترکد

           -چون دل یاران که هجران یاران

          قاصدک روزان ابری ، داروک ! کی می رصد بارن ؟

 نیما یوشیج

/ 0 نظر / 14 بازدید