دروس الاشیا ( علی اکبر دهخدا )

 

این را هیچ کس نمی تواند انکار کند که ما ملت ایران در میان بیست کرور جمعیت پنج صد کرور و سیصد و پنجاه و هفت هزار نفر وزیر. امیر . سپهسالار . سردار. امیر نویان . امیر تومان . سرهنگ . سرتیپ . سلطان . یاور . میرپنجه . سفیر کبیر . شارژدافر . کنسیه . یوز باشی . ده باشی . و پنجه باشی  داریم و گذشته از این ها باز ما ملت ایران در میان بیست کرور جمعیت (خدا برکت بدهد ) شش کرور و چهار صد و پنجاه و دو هزار و ششصد و چهل و دو نفر آیه الله . حجه الاسلام . مجتهد مجاز . امام جمعه . شیخ الاسلام سید سند . شیخ . ملا . آخوند . قطب . مرشد . خلیفه . پیر . دلیل و پیش نماز داریم . علاوه بر این ها باز ما در میان بیست کرور جمعیت . چهار کرور شاهزاده . آقا زاده . ارباب . خان . ایلخانی . ایل بیگی و ابه باشی داریم . زیاده بر این ها اگر خدا بگذارد . این آخری ها قریب دو سه هزار نفر وکیل . بلدیه . منشی . دفتر دار . و غیره داریم .   

/ 0 نظر / 33 بازدید