سیب سرخ

آهای آدم ها

کسی نیست ؟

کسی صدای مرا نمیشنود ؟

کسی نیست دست های سردمان را بکیرد ؟

کسی نیست در قلبمان آتشی بیافروزد ؟

آهای دوستان

کسی اینجاست !

آدمی اینجاست که از سرما به خود می پیچد .

محتاج لبخندی است .

محتاج نگاهی است .

محتاج دستی است که بر سرش کشیده شود .

نفس هایش دیگر گرمایی ندارد .

نگاهش یخ زده .

قلبش . نمی زند .

قندیل های روی صورتش . زمانی اشک نام داشتند .

نگاه سردش را می بینی ؟

زمانی جان داشت .

روحش . حیف بود

زمانی می خندید .

صورتش یخ زده .

نای ناله ندارد . چون نفسی ندارد .

خونی ندارد که در رگهایش جریان داشته باشد .

آهای سهراب . تو که از سبد های پر سیب سخن می گویی

صورتک عاشق سیب بود .

سیب سرخ  

/ 40 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یاسین

سلام...پست نازی است گذاشتین...........منم آپم ومنتظرت.......[قلب]

یاسین

سلام...پست نازی است گذاشتین...........منم آپم ومنتظرت.......[قلب]

یاسین

سلام...پست نازی است گذاشتین...........منم آپم ومنتظرت.......[قلب]

زهره

سردم بود ولی یخ زدم به دلم نشست

ترنج

سلام دوست من ممنون از همه راهنماییت برای اینترنت ......... نگفتی برام کی هستی؟ مثل همیشه انتخابت زیباست........[گل]

گندم

ممنونم از لطفت ... با سلام.

..j.j..

خودي ؟ نخودي ؟ بي خودي ؟